Άσκηση δικαιώματος πρόσβασης

ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR)
https://deliverback.com/

 

Παρακαλώ κάντε λήψη του εγγράφου στον παρακάτω σύνδεσμο:

Έντυπο Ασκήσεως Δικαιωμάτων υποκειμένων