Πολιτική Απορρήτου 

H ιστοσελίδα https://deliverback.com/ (“Ιστοσελίδα“) δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ως εκ τούτου, λαμβάνει τα απαραίτητα και αναλογικά μέτρα για την προστασία, την ασφάλεια και τη διατήρηση της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των δεδομένων σας.

Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα μας αποδέχεστε τους όρους αυτής της Πολιτικής Απορρήτου. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους αυτής της Πολιτικής Απορρήτου, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα. Η χρήση της ιστοσελίδας μας μετά από κάθε καταχώρηση αλλαγών σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου σημαίνει ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.

By using our Website you accept the terms of this Privacy Policy. If you do not agree to the terms of this Privacy Policy, you should not use the Website. Your use of our Website after any changes to this Privacy Policy have been posted means that you accept those changes.

 

1. Δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς

Προκειμένου να μπορέσουμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίας μας και να προσφέρουμε τις συμβουλές μας μέσω συνδρομής συλλέγουμε τα παρακάτω δεδομένα: :

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Δεδομένα επικοινωνίας

ΌνομαΔιεύθυνση EmailTηλέφωνοΠεριεχόμενο μηνύματος

chat επικοινωνίας με πελάτη// Hubspot

ονοματεπώνυμο, τηλεφωνο,διεύθυνση, ελεύθερο πεδίο

Συμπλήρωση Φόρμας Eπιστροφής (return form)

Δεδομένα θέσης, Διεύθυνση για την αποστολή, όνομα τηλέφωνο, email, personal notes  Στοιχεία πληρωμών, πιστωτικές κάρτες, εξοφλήσεις/οφειλές.

Airport - Lost and found 

Δεδομένα πτήσης και θέσης, Διεύθυνση για την αποστολή, ονοματεπώνυμο  τηλέφωνο, e-mail, σημειώσεις.

Add your business to Deliverback

Ονομα εταιρειας, Διευθυνση, Τηλεφωνο, email, ονοματεπώνυμο υπεύθυνου εταιρείας

lost and found (Hotels)

Δεδομένα θέσης, Διεύθυνση για την αποστολή, ονοματεπώνυμο τηλέφωνο, e-mail, σημειώσεις.  Στοιχεία πληρωμών, εξοφλήσεις/οφειλές.

   

Είσοδος στην ιστοσελίδα

Διεύθυνση IP, Ημερομηνία και ώρα πρόσβασης,URL,referrer-URL, access provider,φυλλομετρητής,λειτουργικό σύστημα

 

2. Σκοπός και νομική βάση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Χρησιμοποιούμε δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς: παροχή υπηρεσιών, αναγνώριση και έλεγχο ταυτότητας, αρχειοθέτηση, βελτίωση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας, επικοινωνία με τους χρήστες.

Οι νομικές βάσεις για την επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων βάσει του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (2016/679) είναι οι εξής:

 • Σύμβαση: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών ή για να ληφθούν μέτρα κατ' αίτησή  του χρήστη για να λάβει γνώση προγραμμάτων πριν από τη σύναψη σύμβασης.
 • Έννομο συμφέρον: η επεξεργασία είναι απαραίτητη προκειμένου η ιστοσελίδα να προστατέψει τα έννομα συμφέροντά της. 
 • Συγκατάθεση: Όταν δεν εφαρμόζεται καμία από τις ανωτέρω νομικές βάσεις, η Ιστοσελίδα, θα επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών με βάση τη νόμιμη συγκατάθεσή τους

Τιμολόγηση προϊόντων / υπηρεσιών: Τα δεδομένα υπό σημεία 1, 2 και 3 ανωτέρω της Ενότητας Β. που σχετίζονται με τις πληρωμές σας κατά περίπτωση τυγχάνουν επιπλέον επεξεργασίας, με σκοπό την τιμολόγηση των υπηρεσιών/προϊόντων της Εταιρείας και νομική βάση για την επεξεργασία τους είναι η εκπλήρωση των έννομων υποχρεώσεων της Εταιρείας που απορρέουν από τη φορολογική νομοθεσία, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 γ’ ΓΚΠΔ. 

Απευθείας προώθηση με ηλεκτρονικά μέσα: Τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας σας χρησιμοποιούνται επίσης για το σκοπό της προώθησης παρόμοιων  υπηρεσιών  μας με ηλεκτρονικά μέσα (e-mail/sms), με νομική βάση επεξεργασίας το υπέρτερο έννομο συμφέρον της επιχείρησής μας για την απευθείας εμπορική προώθηση των υπηρεσιών της (άρ. 6 παρ. 1 στ ΓΚΠΔ και αρ. 11 παρ. 3 Ν. 3471/2006).

 

3. Ελαχιστοποίηση, αποθήκευση και διαγραφή των δεδομένων

Η Εταιρία θα σας ζητά πάντα τα ελάχιστα απαιτούμενα προσωπικά σας δεδομένα. Η Εταιρεία  διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο για όσο χρόνο επιβάλλεται από τους συμβατικούς όρους, σε συνδυασμό με το διάστημα που απαιτείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.Εάν μέχρι τη λήξη των ως άνω χρονικών διαστημάτων βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές διαδικασίες, στις οποίες εμπλέκεται η Εταιρεία και σας αφορούν άμεσα ή έμμεσα, ο χρόνος τήρησης των δεδομένων σας παρατείνεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

Μετά την πάροδο των κατά περίπτωση ανωτέρω χρονικών διαστημάτων, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν θα διαγράφονται/καταστρέφονται βάσει της πολιτικής καταστροφής της Εταιρεία

4. Δεδομένα που αφορούν ανήλικους

Η Εταιρεία μας δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα προσώπων που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και διατηρεί το δικαίωμα, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οποιοδήποτε ανήλικο πρόσωπο έχει διαθέσει δεδομένα του στην Εταιρεία, χωρίς τη συγκατάθεση του νόμιμου αντιπροσώπου του, να προβεί σε διαγραφή των  συγκεκριμένων δεδομένων. Εάν αντιληφθείτε ότι ανήλικο πρόσωπο έχει παράσχει δεδομένα του σε εμάς, χωρίς την συγκατάθεση του νόμιμου αντιπροσώπου του, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας.

Επιπλέον δεδομένα επικοινωνίας που μας παρέχετε με τη συγκατάθεσή σας  προκειμένου να λαμβάνει πληροφοριακό υλικό από την ιστοσελίδα, τα διατηρούμε μέχρι την ανάκληση της σχετικής συγκατάθεσης.

5. Διαβίβαση των δεδομένων – Αποδέκτες

Προκειμένου η Εταιρεία να ανταποκριθεί στις ανωτέρω αναφερθείσες λειτουργίες και στις σχετικές υποχρεώσεις της, κοινοποιεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πελατών της σε κατηγορίες προσώπων ή φορέων (αποδέκτες). Οι αποδέκτες έχουν πρόσβαση μόνο σε όσα από τα Προσωπικά σας Δεδομένα είναι απολύτως απαραίτητα για την εκπλήρωση των καθηκόντων ή την παροχή των υπηρεσιών που έχουν αναλάβει απέναντι στην Εταιρεία. Οι κατηγορίες αυτές είναι οι ακόλουθες:

 1. Εκτελούντες την επεξεργασία: η Εταιρεία συνεργάζεται με τους ακόλουθους εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της, προκειμένου αυτοί να την επικουρήσουν στην εκπλήρωση των εννόμων ή εκ συμβάσεως υποχρεώσεών της, οι οποίο ενδεικτικά είναι:
 • εταιρείες courier 
 • πάροχοι λογιστικών υπηρεσιών
 • πάροχοι υπηρεσιών υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής
 • πάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης
 • νομικοί σύμβουλοι

υπό τον όρο τήρησης της εμπιστευτικότητας των δεδομένων σας.

 1. Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, στο βαθμό που απαιτείται για την εκτέλεση της συναλλαγής

 

 1. Φορολογικές αρχές, σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία

 

 1. Δικηγόροι, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την άσκηση των δικαιωμάτων της Εταιρείας και την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων της

 

 1. Δικαστικοί επιμελητές, συμβολαιογράφοι, δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές, καθώς και ελεγκτικές  αρχές, εφόσον αυτό επιβάλλεται από νομοθετικές διατάξεις ή δικαστικές αποφάσεις ή κατόπιν σχετικών νομίμων αιτημάτων αυτών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

6. Επικοινωνία με την ιστοσελίδα

Η επικοινωνία με την ιστοσελίδα μας γίνεται μέσω της φόρμας επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη. 

Πρόσβαση στα μηνύματα που λαμβάνουμε στην πλατφόρμα μας έχει μόνο το εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας, το οποίο δεσμεύεται από ρήτρες εμπιστευτικότητας ή από κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας.

Δεν προωθούμε σε τρίτους μηνύματα τα οποία λαμβάνουμε στην πλατφόρμα μας χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή του αποστολέα.

Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις κατά τις οποίες η προώθηση σε τρίτους ή μη διαγραφή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που λαμβάνουμε είναι απαραίτητη για την τήρηση υποχρεώσεων μας που πηγάζουν από τον νόμο ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. 

Χρησιμοποιούμε παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών μηνυμάτων, οι οποίοι εδρεύουν στην Ελλάδα. Συνεπώς, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας υπόκεινται στη νόμιμη πρόσβαση που επιτρέπεται υπό την Ελληνική νομοθεσία.

7. Τεχνικά μέτρα ιστοσελίδας

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί σύστημα κρυπτογράφησης (SSL) για να εξασφαλίσει μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την πλοήγησή σας.

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τρίτους προμηθευτές και συνεργάτες φιλοξενίας για την παροχή του απαραίτητου υλικού, λογισμικού, αποθήκευσης και σχετικής τεχνολογίας που απαιτείται για τη λειτουργία της ιστοσελίδας. Η βάση δεδομένων https://deliverback.com/  αποθηκεύεται σε ασφαλείς διακομιστές που ανήκουν και λειτουργούν στην Φρανκφούρτη.  Ενδέχεται να αποθηκεύσουμε κρυπτογραφημένα αντίγραφα ασφαλείας της βάσης δεδομένων μας σε τρίτο πάροχο αποθήκευσης για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των δεδομένων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή καταστροφής.

Η Digitalocean Holdings  λειτουργεί ως εκτελούσα την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, ενώ ο η deliverback είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων.

8. Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Η Deliverback  χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να προωθήσει τη δραστηριότητά του.

Όταν χρησιμοποιείτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να έρθετε σε επαφή με την ιστοσελίδα μας, η παρούσα πολιτική δεν εφαρμόζεται. Αντιθέτως η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων υπόκειται στη πολιτική απορρήτου των εν λόγω μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε προσεκτικά την πολιτική απορρήτου των μέσων κοινωνικής δικτύωσης πριν τα χρησιμοποιήσετε.

 

9.Τι δικαιώματα έχετε σε σχέση με τα δεδομένα σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε

Ως πελάτες της Εταιρείας έχετε μία σειρά δικαιωμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15-22 του ΓΚΠΔ, ως προς τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας από την Εταιρεία.

 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα δικαιώματά σας ανά σκοπό επεξεργασίας και αντίστοιχη νομική βάση. Επιλέγοντας από τον παρακάτω πίνακα το αντίστοιχο δικαίωμα θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες (έννοια, τρόπος και προθεσμίες άσκησης) και έντυπο για την άσκησή του.

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα δικαιώματά σας ανά σκοπό επεξεργασίας και αντίστοιχη νομική βάση. Στον πίνακα αυτό θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες (έννοια, τρόπος και προθεσμίες άσκησης) και έντυπο για την άσκηση κάθε δικαιώματος. Γενικές πληροφορίες για την άσκηση των δικαιωμάτων σας είναι διαθέσιμες εδώ.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο δικαίωμά σας, παρακαλούμε συμπληρώστε το αντίστοιχο έντυπο και στείλτε το στην ηλεκτρονική διεύθυνση [[email protected] ] ή εγγράφως [Λέοντος 4, Αργυρούπολη, 16452, Αθήνα, Ελλάδα.]. Σημειώνουμε ότι σε περίπτωση που υπάρχουν εύλογες αμφιβολίες σχετικά με την ταυτότητα του υποκειμένου των δεδομένων μπορεί να ζητήσουμε την παροχή πρόσθετων πληροφοριών για την επιβεβαίωση της ταυτότητας.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Πρόσβαση (Άρθρο 15 ΓΚΠΔ)

Διόρθωση (16)

Διαγραφή (17)

Περιορισμός (18)=

Φορητότητα (20)

Εναντίωση (21)

Αυτοματοποιημένη απόφαση (22)

Ανάκληση συγκατάθεσης (7.3)

ΣΚΟΠΟΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

             

Παροχή υπηρεσιών σε πελάτες γενικά (στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας)

Εκτέλεση σύμβασης (άρθρο 6.1β ΓΚΠΔ)

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

 

 

 

Τιμολόγηση προϊόντων/υπηρεσιών

Συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση (6.1γ) + φορολογική νομοθεσία

Χ

Χ

 

Χ

 

 

 

 

Προώθηση προϊόντων/υπηρεσιών σε πελάτες με ηλεκτρονικά μέσα[1]

Υπέρτερο έννομο συμφέρον (6.1στ + Ν.3471/2006 άρ. 11.3)

Χ

Χ

 

Χ

 

Χ

Χ

 

Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία  έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί μερικώς ή πλήρως την ικανοποίηση του αιτήματός σας για περιορισμό στην επεξεργασία ή διαγραφή των δεδομένων σας, εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομίμων δικαιωμάτων της ή την εκπλήρωση νομίμων υποχρεώσεών της. 

Η Εταιρεία οφείλει να απαντήσει στο αίτημά σας εντός μηνός από την παραλαβή του. Η εν λόγω προθεσμία δύναται να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται κατά την κρίση της Εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων και σε αυτήν την περίπτωση η Εταιρεία θα σας ενημερώσει εντός μηνός από την παραλαβή για την εν λόγω παράταση, καθώς και για τους λόγους καθυστέρησης.

Εάν η Εταιρεία  δεν ενεργήσει επί του αιτήματός σας κατά την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ή κατόπιν της απαντήσεώς της κρίνετε ότι παραβιάζονται τα ανωτέρω αναφερθέντα δικαιώματά σας έχετε τη δυνατότητα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λ. Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ. 2106475600.

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρεία  μας, στα στοιχεία: τηλ. +30 2108907111e-mail: [email protected] 

Τελευταία τροποποίηση: 17/06/2023